Sunday, 21/04/2019 - 00:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Lương Phi

LỊCH KIỂM TRA HKII, NĂM HỌC 2017-2018

Lịch kiểm tra HKII năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Khối 9 bắt đầu từ 23/4/2018, các khối còn lại bắt đầu từ 07/5/2018.

Phụ lục 2

Phụ lục 1

TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

Khối  9: Buổi sáng

 

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thứ hai

23/4/2018

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Thứ ba

24/4/2018

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

x

 

 

 

Thứ năm

26/4/2018

Sáng

Toán học

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

x

 

 

 

Thứ sáu

27/4/2018

Sáng

Vật lí

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Công nghệ

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

 

Thứ bảy

28/4/2018

Sáng

Địa lý

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

 

GDCD

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

 

Thứ tư

02/5/2018

Sáng

Sinh học

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Lịch sử

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

 

Thứ năm

03/5/2018

Sáng

Hóa học

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Tin học

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

 

Lưu ý:

- Các môn năng khiếu tổ chức kiểm tra từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018.

- Trong thời gian học sinh khối 9 kiểm tra học kì II buổi sáng, học sinh khối 8 học buổi sáng.

 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

Khối  8: Buổi sáng

 

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thứ hai

07/5/2018

Sáng

Ngữ Văn

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Thứ ba

08/5/2018

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Lịch sử

45 phút

09 giờ 25

09 giờ 30

 

Thứ tư

09/5/2018

Sáng

Toán học

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Sinh học

45 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Thứ năm

10/5/2018

Sáng

 

GDCD

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

 

Công nghệ

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

 

Thứ sáu

11/5/2018

Sáng

Địa lý

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Tin học

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

 

Thứ bảy

12/5/2018

Sáng

Vật lí

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Hóa học

45 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

 

 

Lưu ý:

- Các môn năng khiếu tổ chức kiểm tra từ ngày 23/4/2018 đến 05/5/2018.

- Trong thời gian học sinh khối 8 kiểm tra học kì II buổi sáng, học sinh khối 9 học buổi sáng.

 

 

Phụ lục 3

TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018

Khối 6, 7: Buổi chiều

 

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thứ hai

07/5/2018

Chiều

Ngữ Văn

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Thứ ba

08/5/2018

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

Lịch sử

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

Thứ tư

09/5/2018

Chiều

Toán học

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

x

 

 

 

Thứ năm

10/5/2018

Chiều

GDCD

 

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Công nghệ

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

Thứ sáu

11/5/2018

Chiều

Địa lý

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

Tin học

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

Thứ bảy

12/5/2018

Chiều

Vật lý

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Sinh học

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

 

Lưu ý:

- Các môn năng khiếu tổ chức kiểm tra từ ngày 23/4/2018 đến 05/5/2018.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 192
Tháng 04 : 907
Năm 2019 : 4.319