Ngày 08/02/2018 Trương THCS Lương Phi tổ chức Hội trại mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.