Monday, 18/11/2019 - 18:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Lương Phi

TỔ CBQL THCS TRI TÔN GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG THCS DƯƠNG ĐÔNG 1, VÀ THAM QUAN PHÚ QUỐC

Giao lưu với THCS Dương Đông 1 và tham quan Phú Quốc

Từ ngày12/4 đến 14/4/2018 tổ CBQL THCS Giao lưu với THCS Dương Đông 1 và tham quan Phú Quốc