Thứ hai, 18/11/2019 - 18:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Lương Phi

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI XUÂN 2018

Các hoạt động hội trại

Hội trại diên ra ngày08/02/2018